[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 57, nr 2, s. 97–98, juli 2020.