[1]
S. Forskning, ”Kommande temanummer av Sociologisk Forskning: Hur har samhället och människors liv påverkats av coronakrisen och covid-19-pandemin?”, SoFo, vol. 57, nr 2, s. 220, juli 2020.