[1]
S. Svallfors, ”Politik på riktigt. Handbok för sociala ingenjörer: Irene Wennemo”, SoFo, vol. 57, nr 2, s. 207–210, juli 2020.