[1]
K. Nelson, ”Sociologförbundet har ordet: Den nya styrelsens arbete”, SoFo, vol. 57, nr 2, s. 221, juli 2020.