[1]
S. Härnbro, M. Dahlstedt, och M. Herz, ”Social tjänst till salu: Om socialt arbete i upphandlingens tid”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 267–286, dec. 2021.