[1]
C. Iversen, D. Redmalm, M. Flinkfeldt, och M. Persson, ”En människa bland andra? Äldre människors begripliggörande av vardagen under covid-19-krisen”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.