[1]
E. Wall och J. . Bergman, ”Tid för förändring av arbetsvillkor inom vård och omsorg: Tid och temporalitet i narrativt meningsskapande under den första tiden av coronapandemin”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.