[1]
J. Kulin, I. Johansson Sevä, M. Hjerm, och F. Fors Connolly, ”Oro över coronapandemin i det svenska samhället”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.