[1]
K. Hansson och C. . Petersson, ”Den sårbara gemenskapen: Kvinnojourer under covid-19-pandemin”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.