[1]
T. Jukkala, ”Att leva med en världsomfattande pandemi: En studie om människors oro kopplat till covid-19 i Sverige”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.