[1]
A. Olaison, M. Knechtel, S. . Torres, och E. . Forssell, ”Dokumentationens roll för klientskapande processer i äldreinriktat socialt arbete: Spelar utlandsfödd bakgrund, kön och ålder någon roll?”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 287–310, dec. 2021.