[1]
O. Frödin och A. Fredholm, ”Transnationalism, integration och etnisk organisering: En studie av svenska etniska organisationer i ljuset av civilsamhällets omvandling”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 311–338, dec. 2021.