[1]
J. Jämte, J. Kelekay, L. Schclarek Mulinari, och L. Sohl, ”Samhällsvetenskapliga perspektiv på Black Lives Matter”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 363–379, dec. 2020.