[1]
L.-E. Berg, ”Socialpsykologiska experiment: Markus Arvidsson och Bengt Starrin”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 428–430, dec. 2020.