[1]
K. Malmqvist, ”Fina och fula känslor? Historiska essäer: Eva Österberg”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 431–434, dec. 2020.