[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 57, nr 3–4, s. 225–226, dec. 2020.