[1]
O. Hallonsten, ”Järnburen smids på nytt: Ett klassiskt sociologiskt perspektiv på new public management och dess konsekvenser”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 31–53, juni 2022.