[1]
E. Engdahl, H. Ekbrand, och M. Nyman, ”#Metoo: En kamp för socialt erkännande och rättvisa”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 199–216, dec. 2021.