[1]
J. Alfonsson, ”Arv, miljö eller både och? En kritisk realistisk kritik av heritabilitetsmetodiken”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 127–148, juni 2022.