[1]
A. Wågby Gräfe, ”Den sociala meningen med barns delaktighet i vårdnads-, boende- och umgängesprocesser”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 177–202, juni 2022.