[1]
S. Mulinari, L. Soneryd, och S. Öhman, ”Sociologisk forskning om covid-19-pandemin: En introduktion”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.