[1]
T. Olofsson, ”Rättsregler i kris: Johan Hirschfeldt och Olof Petersson”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.