[1]
S. Fernqvist, ”Forskningsetik. Vägval i samhällsvetenskapliga studier: Sara Eldén”, SoFo, vol. 58, nr 1–2, juni 2021.