[1]
M. . Flisbäck och M. Carlén, ”Livspolitik och existentiell mening i ett alternativsamhälle på landsbygden: Exemplet Uddebo ”, SoFo, vol. 58, nr 4, s. 407–432, feb. 2022.