[1]
D. Persson Thunqvist, ”Altruismens kollektiva former: Om altruistiska ’yrkeshjältar’ utifrån Durkheim”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 55–73, juni 2022.