[1]
S. Uhnoo och O. Sernhede, ”Shout out! Ortenpoddar som folkbildning, motoffentlighet och underhållning”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 149–176, juni 2022.