[1]
M. Granberg, ”Ekonomisk form och den ömsesidiga konstitueringen av ojämlika sociala relationer”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 75–99, juni 2022.