[1]
A. Lundberg, A. Lindberg, och M. Muftee, ”’Även om du är analfabet så antar jag att du ändå har en tidsuppfattning som alla andra.’: En kvalitativ analys av temporala motsättningar i svensk asylbyråkrati”, SoFo, vol. 59, nr 3, s. 253–278, dec. 2022.