[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 197–198, dec. 2021.