[1]
C. Holmström, ”Samtyckesdynamiker. Sex, våldtäkt och gråzonen däremellan: Lena Gunnarsson”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 352–354, dec. 2021.