[1]
K. Nelson, ”Sociologförbundet har ordet: Konferenser och prisutdelning”, SoFo, vol. 58, nr 3, s. 355–356, dec. 2021.