[1]
S. Alm, ”Social inkludering och inställning till omfördelning: Kvinnors attityder i en historisk brytningstid”, SoFo, vol. 59, nr 3, s. 279–298, dec. 2022.