[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 58, nr 4, s. 359–360, feb. 2022.