[1]
J. Edlund, S. Eldén, D. Wästerfors, och L. Sohl, ”Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning”, SoFo, vol. 58, nr 4, s. 455–466, feb. 2022.