[1]
M. Berg, I. Lidegran, U. Schmauch, G. Sjöstrand, och Z. Kravchenko, ”Digital sociologi: Att undervisa i sociologi under en pandemi”, SoFo, vol. 58, nr 4, s. 467–482, feb. 2022.