[1]
V. Ekström och J. Hvenmark, ”Ett pris man får betala? Om kvalitet i socialtjänstens arbete med skyddat boende”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 447–471, mar. 2023.