[1]
A. Holmberg, M. Holmberg, och A. Alvinius, ”Människans sociala relationer med djur: En utmaning för totalförsvaret?”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 473–492, mar. 2023.