[1]
K. Nelson, ”Fyra generaliserade steg i lärandeprocessen: En vardagssociologisk betraktelse över gitarrspelande och sociologi”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 233–243, juni 2022.