[1]
A. Bogren, ”Övervakningskapitalismen. Vid maktens nya frontlinjer: Shoshana Zuboff”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 215–218, juni 2022.