[1]
Åsa Lundqvist, ”Sociologförbundet har ordet: Ordföranden har ordet”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 229–230, juni 2022.