[1]
S. Forskning, ”Förbundets nya styrelse”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 231, juni 2022.