[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 3–4, juni 2022.