[1]
S. Forskning, ”Återigen dags för Sociologisk Forskning att få nya redaktörer och en ny redaktion”, SoFo, vol. 59, nr 1–2, s. 245–248, juni 2022.