[1]
L. Sandström, ”Asylsökande flyktingar och den svenska ’tryggheten’”, SoFo, vol. 60, nr 1, s. 5–32, juni 2023.