[1]
L. Sohl och M. Wennerhag, ”Redaktörerna har ordet”, SoFo, vol. 59, nr 3, s. 251–252, dec. 2022.