[1]
Åsa Lundqvist, ”Sociologförbundet har ordet: En aktiv höst”, SoFo, vol. 59, nr 3, s. 355–356, dec. 2022.