[1]
S. Forskning, ”Redaktionens tack till granskare 2020–2022”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 361–362, mar. 2023.