[1]
I. Lidegran, ”När skolan blev en marknad. Trettio år med friskolor / Hur marknadsskolan splittrar Sverige: Per Kornhall, Sten Svensson, Majsa Allelin & Bo Karlsson / Petter Sandgren”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 493–496, mar. 2023.