[1]
Z. Khoban, ”Fri. En uppväxt vid historiens slut: Lea Ypi”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 499–500, mar. 2023.