[1]
Åsa Lundqvist, ”Sociologförbundet har ordet: Övergångar”, SoFo, vol. 59, nr 4, s. 501, mar. 2023.